צוואות הדדיות

תוכן עניינים

"את באת ונתת

ולא ביקשת דבר כמעט,

את באת ונגעת בלאט

כל פעם קצת,

לאט לאט.

אני לא הרגשתי מתי

ואיך נכנסת אל תוך חיי.

כמו כלים שלובים

אני ואת ביחד מתמלאים

עד קו הלב.

שנינו עכשיו בקו אחד,

יחד זורמים מיד ליד

פעם אני ופעם את…".

מהי צוואה הדדית?

צוואות הדדיות הן כלי משפטי ייחודי המאפשר לזוגות לתכנן את עתידם הכלכלי המשותף גם לאחר פטירת אחד מבני הזוג. זהו מעין חוזה מחייב בין המצווים שנועד להגן על בן הזוג שנותר בחיים. מסמך זה מגדיר כיצד יחולק רכושם לאחר פטירתם אחד מבני הזוג, כאשר בניגוד לצוואה רגילה, צוואה הדדית מבטאת רצון משותף ומחייבת את שני הצדדים.

מה קובע חוק הירושה צוואה הדדית?

בישראל, צוואות הדדיות מוסדרות בחוק הירושה, תשכ"ה-1965, בסעיפים 8א עד 8ה. החוק מגדיר את התנאים לתקפותן של צוואות הדדיות ואת האפשרויות לביטולן או שינוין. במהלך השנים, לאור סוגיות שצצו ועלו, נוסף תיקון לחוק הנוגע לביטולה של הצוואה ההדדית (תיקון מספר 12). 

כאשר בני זוג עורכים צוואה הדדית יש להדגיש בבירור שמדובר בצוואה הדדית. כך, גם בכותרת מסמך הצוואה ההדדית וגם בגוף המסמך חשוב להדגיש כי מדובר בצוואה הדדית. לפי סעיף 8א לחוק הירושה, "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד".

מרבית ההתייחסות של חוק הירושה לגבי צוואה הדדית, היא למצב שבו אדם נפטר ומותיר אחריו בן זוג. יחד עם זאת, ישנם מצבים בהם שני בני הזוג נפטרו במקביל. החוק קובע סייגים לאופן חלוקת הירושה כאשר השניים מתו ולא נקבע מי מהם מת תחילה. משום שהירושה אינה עוברת לבן או לבת הזוג, יש צורך בהוראות ברורות לחלוקת העיזבון הלאה. 

נוסח של צוואה הדדית

על פי דיני הירושה בישראל קיימים שני סוגי צוואות: צוואה רגילה וצוואה הדדית. ההבדל המהותי בין צוואה רגילה לבין צוואה הדדית היא שהיא נכתבת על ידי בני זוג במשותף ולכן צריכה לכלול הסכמה של שני הצדדים. 

צוואה הדדית ניתן לערוך בשני אופנים – בצוואה משותפת – זוגית או בדרך של עריכת שתי צוואות (כלומר צוואה לכל בן זוג) המסתמכות זו על זו.

הבדל נוסף בין שתי הצוואות הוא ביכולת לבטל אותה. בעוד צוואה רגילה רשאי המצווה לבטל בכל עת, הרי שלגבי ביטול צוואה הדדית קיימים תנאים וסייגים. 

צוואות הדדיות | עו"ד בנהריה ראובן מלאך

שינוי צוואה הדדית

גם בנוגע לשינוי צוואה הדדית קיים שוני ביחס לצוואה רגילה. אדם העורך צוואה יכול לשנות אותה כרצונו ובכל עת. לעומת זאת, שינוי של צוואה הדדית דורש הסכמה של שני הצדדים החתומים עליה. במידה ולא יסכימו, יהיה עליהם לבטל את הצוואה לחלוטין. 

ביטול צוואה הדדית

עד לתיקון החוק, תיקון מספר 12, רשאי היה בן הזוג שנותר בחיים לשנות את הוראות הצוואה ההדדית שעליה חתם עם בן או בת הזוג. בן הזוג שנותר בחיים יכול היה לערוך צוואה חדשה תוך התעלמות מרצון המצווה שנפטר ומההסכמות ביניהן. 

במהלך השנים הגיעו לפתחו של בית המשפט כמה וכמה מקרים שבהם בן הזוג שנותר בחיים קבע סדר חלוקה שונה מזה שנקבע בצוואה ההדדית שעליה חתמו. בניסיון לתקן את הליקוי הזה, ולעגן את רצונו של המצווה המנוח, נקבעו בחוק תנאים לביטול צוואה הדדית. תיקון זה מנסה לגשר בין רצון המת לבין רצונו של מי שנותר בחיים.

תיקון החוק מתייחס לשלושה מצבים שבהם ניתן לבטל צוואה 

  • לאחר החתימה על הצוואה ההדדית ובעוד המצווים שניהם בחיים.
  • לאחר מות אחד מבני הזוג ובטרם חולק העיזבון.
  • לאחר מות אחד מבני הזוג ולאחר שחולק העיזבון. 

ביטול צוואה בעוד בני הזוג בחיים: כדי לבטל את הצוואה על בן הזוג להודיע בכתב למצווה השני על ביטול הצוואות ההדדיות. 

ביטול צוואה לאחר מות אחד מבני הזוג ובטרם חולק העיזבון: בן הזוג שנותר בחיים והמבקש לבטל את הצוואה ההדדית, נדרש להסתלק מכל חלק שניתן לו מכוח הצוואה ההדדית ורק אז היא תבוטל. 

ביטול צוואה לאחר מות אחד מבני הזוג ולאחר שחולק העיזבון: בן הזוג שנותר בחיים נדרש להשיב את הירושה שקיבל מכוח הצוואה ההדדית לעיזבון כאשר רק לאחר מכן תבוטל הצוואה. 

חשוב לציין כי הוראת סעיף 8א(ג) לחוק הירושה קובעת כי תיקון החוק לא יפגע בתוקפן של צוואות שנערכו לפניו, דהיינו לפני שנת 2005. 

צוואה הדדית משותפת – יתרונות וחסרונות

המטרה בעריכת צוואה היא לוודא כי רצונו של המוריש לאחר מותו יתממש. הדין הישראלי מקנה מקום של כבוד לרצונו של המת, וזהו גם הקו המנחה את בתי המשפט בכל סכסוך והתנגדות למתן צו לקיום צוואה. עיקרון כבוד המצווה מלווה את המצווה כבר בעריכת הצוואה – יש לו חופש כמעט בלתי מוגבל לערוך את הצוואה כראות עיניו בהתאם לרצונו (כל עוד הוראות הציווי אינו נוגדות את החוק). לעומת זאת, צוואה הדדית משלבת שני אנשים גם יחד ועל כן היא מסובכת ומורכבת יותר. כאן, יש צורך לשלב את הרצונות של השניים ולדאוג כי אלה יכובדו. כמו בכל הסכם, גם כאן יש פשרה מסוימת ועל כן, ביחס לצוואה רגילה, חופש הציווי מוגבל לטובת עיקרון ההסתמכות. 

אחד היתרונות הברורים בעריכת צוואה הדדית הוא בהגנה שהיא מספקת לבן הזוג שנותר בחיים. כך, השליטה בעיזבון וברכוש שצברו השניים נשאר בידיו של בן הזוג החי, ובנוסף הוא יכול להבטיח כי לאחר מותו הירושה תעבור לילדיו. ההגנה הזו חשובה ביתר שאת במקרים של נישואים שניים. 

החיסרון העיקרי של צוואה הדדית הוא בכך שלאחר מותו של בן הזוג, קשה לשנות אותה. כך, אם בן הזוג שנותר בחיים מתחרט על הוראות מסוימות שנכתבו בצוואה הוא לא יוכל לשנות אותה, אלא אם ישיב את הירושה שקיבל לעיזבון. 

עריכת צוואה הדדית אצל עו"ד ראובן מלאך

צוואות הדדיות הן כלי רב-עוצמה בתכנון עתידי משותף, אך מחייבות תשומת לב רבה לפרטים המשפטיים והרגשיים. ייעוץ משפטי מקצועי הוא קריטי להבטחת תקפותה של הצוואה ולהגשמת רצונם האמיתי של בני הזוג. בעולם המשתנה במהירות, חשוב לבחון ולעדכן את הצוואה ההדדית באופן תקופתי כדי להבטיח את התאמתה למציאות החיים המתפתחת.

נשמח לעמוד לרשותכם!

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 04-9000754
דילוג לתוכן