התנגדות לצוואה

תוכן עניינים

על התנגדות לצוואה והשלכותיה

"כאן מונחים עלי שלכת, כי זהו סוף הצוואה, אין לי ברירה, צריך ללכת וכבר הגיעה השעה. שוב לא אסבול כאב שיניים ובזה הבית לא אגור, נא לחזור בעוד יומיים -בגלל האבל פה סגור!". 

כך שר הזמר המנוח יוסי בנאי בשיר שנכתב על ידי ג'ורג' ברסאנס ומתאר את כתיבת צוואתו. אמנם, במקרה זה של בנאי, הוא מורה לאשתו להינשא שוב, ומצווה את רכושו לבעלה החדש, אך לא תמיד, ואולי אף פעם, החיים אינם כל כך פשוטים. 

אף שסכסוכי הירושות והצוואות המוכרים לנו ביותר, כוללים, בדרך כלל, אנשים מפורסמים, הון עתק, וריבים שנמשכים שנים בין הורים, בין אחים ובין ילדים, מאבקים על ירושות וצוואות יכולים לקרות בכל בית, גם כשמדובר בנכס אחד ויחיד או חשבון בנק צנוע. 

מהי בכלל צוואה?

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. ההחלטה אם לערוך צוואה או אם לאו נתונה לחלוטין בידיו של האדם. הוא גם יכול לכתוב כמה וכמה צוואות לאורך חייו, כשהאחרונה היא זו הקובעת.

החוק בישראל קובע 4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב: 

 1. צוואה בכתב יד.
 2. צוואה בעדים.
 3. צוואה בפני רשות.
 4. צוואה בעל פה. 


כל אדם יכול לבחור ולערוך כל צוואה שברצונו ומדובר בהחלטה אישית שלו. רבים מאיתנו עורכים צוואה כדי שרצוננו יתממש לאחר מותנו ועל מנת שהעיזבון שנותיר אחרינו יגיע לידיים שבהם אנחנו מעוניינים. אך ישנה גם סיבה נוספת אצל רבים מאיתנו, והיא כדי למנוע מחלוקות וריבים מיותרים בין היקרים לנו שיוותרו אחרינו. צוואה היא אומנם דרך טובה לעשות זאת, ובאמצעות עו"ד לצוואות ולירושות תוכלו לצמצם כמה שניתן את הסיכוי להתלקחות סכסוכים לאחר מותכם. עורך דין מקצועי ומנוסה ידע לכוון אתכם בין המכשולים שבדרך על מנת שהצוואה שלכם אכן תתממש וכדי שלא תהיה אפשרות לבטל את הצוואה גם אם התנגדו לה. 

איך מתנגדים לצוואה?

לאחר מותו של האדם, וכדי שהצוואה תיכנס לתוקפה, יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה. במסגרת הבקשה לקבלת צו קיום צוואה חובה להגיש את הצוואה המקורית.

לאחר מכן מתפרסמת ברשומות הבקשה לצו לקיום הצוואה, הקורא למי שאינו מסכים לקיימה להתנגד לה. במסגרת הזו יכול כל "מעוניין בדבר" להגיש התנגדות לצוואה, המבוססת על עילות התנגדות המפורטות בחוק הירושה. כלומר, מי שמתנגד לקיומה של הצוואה פונה לרשם הירושה בדרישה שלא לקיים את תוכן הצוואה בגלל סיבה כזו או אחרת (עילות שיפורטו בהמשך). 

אם יוכח כי אכן קיימת עילה לביטול הצוואה, יעביר רשם הירושה את התיק (עם הבקשה למתן צו קיום צוואה ועם ההתנגדות לביהמ"ש לענייני משפחה על מנת שזה האחרון יורה על פסילתה ולא יינתן לה תוקף משפטי. 

התנגדות לצוואה | עו"ד ראובן מלאך

מי יכול להגיש התנגדות לצוואה?

ביהמ"ש קבעו בפסיקה כי רק מי שהינו "מעוניין בדבר" רשאי להתנגד לקיום הצוואה. כלומר, כל אדם שיש לו עניין כלכלי בתוצאות של פסילת הצוואה. המשמעות היא כל מי שיש לו אינטרס כספי בתוצאות הצוואה יכול להגיש את התנגדותו. 

עילות להתנגדות לקיום צוואה

במסגרת הבקשה להתנגדות לצוואה על התובע לפרט בפני בית המשפט את העובדות ואת הטיעונים המשפטיים שבגינן יש לפסול את הצוואה. טיעונים אלו מתבססים על עילות משפטיות ועילות התנגדות המפורטים בחוק הירושה. 

 1.  אי כשרות לצוות 
 2. עשיית צוואה בכפייה 
 3. מסירת זכות הציווי בעוד הצוואה מעשה אישי
 4. מסירת זכות הציווי לאחר 
 5. השפעה בלתי הוגנת (אונס, איום וכו').
 6. אי ביטול של צוואה פגומה 
 7. טעות סופר
 8. צוואה סתומה וכו' 
 9. ביטול הצוואה על ידי המצווה 
 10. צוואה לטובת עדים וכו' (מעורבות בעריכת צוואה).
 11. צוואה בלתי חוקית, בלתי אפשרית או בלתי מוסרית 
 12. צוואה מזויפת


כתב ההתנגדות לצוואה מתייחס, בהתאם למקרה, לטיעונים ולעילות המשפטיות מהן ניתן לקבוע על פסלות או אי חוקיות של צוואה. 

כפי שניתן לראות, העילות לביטול הצוואה כוללות מחד פגמים מהותיים בעריכת הצוואה ומאידך פגמים טכניים. כך למשל, טעויות בצוואה, כמו תאריך שגוי, כתיבה לא נכונה של השם או אפילו טעות בכתובת, עלולים להוביל לפסלות הצוואה אך מנגד, ניתן להגיש לרשם הירושות (או לביהמ"ש) בקשה מבוססת ראיות לתיקון פגם טכני שנפל בצוואה. אלו, כמובן מקרים בהם קל להוכיח את הטעות, שכן היא כתובה שחור על גבי לבן. אך מה לגבי הפגמים המהותיים שבעריכת הצוואה? אם יש חשד שאחד הנהנים מהצוואה, אחד היורשים, השפיע– ואף כפה על האדם המצווה להוריש לו את עיזבונו, כיצד נוכיח זאת? ומה כאשר המצווה ערך צוואה בעודו במצב קוגניטיבי שאינו מאפשר לו לעשות כן, כלומר שעה שלא היה כשיר משפטית לערוך צוואה? כיצד נוכיח זאת? בהקשר זה ניתן לפרט גם מקרים שבהם אחד היורשים היה מעורב ואף נוכח בעת החתימה על הצוואה, דבר שגם הוא עלול להוביל לפסלות הצוואה בגין אי חוקיותה. 

בתי המשפט אומנם לא מורים לפסול צוואה בהינף יד, שכן, כפי שנכתב מעלה בפתח הדברים, הצוואה דרכו של אדם לדאוג שרצונו ימומש לאחר מותו. בתי המשפט מקפידים ומתייחסים בכובד ראש לרצונו של האדם המצווה ומנסים להבין מה הוא באמת היה רוצה. האם הצוואה משקפת את רצונו או שמא נכפה עליו לעשות כן? מנגד, במידה וימצא לנכון לעשות כן, יורה ביהמ"ש על פסלות הצוואה.

נטל הראייה בהתנגדות לצוואה

בית המשפט יוצא מנקודת הנחה כי הצוואה היא תקינה וכשירה ולכן נטל הראייה הוא על המתנגד לכך. התהליך הזה, לצד נטל הראייה וכמובן האמוציות ועצימות הסכסוך המשפטי, מחייבים יד מקצועית של עורך דין המתמחה בתחום של צוואות ובפרט בנושא של התנגדות לצוואות. 

תפירת מרקם הראיות וההוכחות לכך שיש צורך לבטל את הצוואה, מצריכה מיומנות וניתוב בהליכים משפטיים מורכבים ורגישים מאוד. על מנת לגבש את התביעה על הצד הטוב ביותר יש צורך בהכנת עדויות, חומרי תיעוד וכל שיכול לסייע בהוכחת הטענות. למשל, במידה והטענה כי המצווה לא היה כשיר לערוך צוואה, נצטרך להוכיח זאת באמצעות נתונים ומידע רפואיים ובאמצעות עדים מומחים. 

עורך דין התנגדות לצוואה – כך תעברו את זה בשלום

תביעת התנגדות לצוואה היא כמו משחק שחמט. היא מחייבת אסטרטגיה, היערכות מוקדמת וחשיבה מראש. היא מצריכה מיומנות, ידע, ניסיון ומקצועיות. במידה ומנקר בכם החשד כי הצוואה שהותיר אחריו קרוב לכם אינה תקינה, מסיבה כזו או אחרת, ההמלצה היא לפנות בהקדם לייעוץ משפטי של עורך דין המתמחה בהתנגדות לצוואה. 

עורך דין המתמחה בנושא ידע להעריך אם אכן יש בסיס להגשת התביעה ובמידה וכן ינחה ויגבש את המסלול המשפטי המתאים לכם. 

חשוב לזכור כי נושא הצוואות והירושות הוא נושא רגיש מאוד. לא די שבני המשפחה או קרובים אבלים על יקירם שנפטר, אלא שכעת נכנס סכסוך ייצרי, מלא כעס ואולי גם רגשות נקם, בגין הירושה שנותרה מאחור. זה לא פשוט, ולכן צריך לשקול היטב את המצב בטרם מבצעים מעשה. 

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 04-9000754
דילוג לתוכן